İLETİŞİM ENGLISH
Google Maps
İletişim Formu

Tekstil imalatında mükemmele ulaşmayı hedefleyen misyonumuz doğrultusunda UNIVERSAL TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. gelecek nesiller için temiz bir çevre sağlamak amacıyla;

  • Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, tekstil sektöründeki rekabet gücümüzü arttırmayı,

  • Çevresel kirliliğe yol açacak, başta atık su olmak üzere, atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,

  • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,

  • Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği arttırmayı,

  • Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara uymayı,

  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmî kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

  • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi, “Çevre Politikası” olarak benimser.

UNIVERSAL TEKSTİL , olarak; gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için tüm faaliyet ve süreçlerde önleyici çevre yönetim uygulamalarını temel prensip edinmeyi, etkin bir atık yönetim sistemi ile atık seviyelerinin azaltılması ve mümkün mertebe atıkların geri dönüşüm veya tekrar kullanımlarının artırılması için tasarım, satın alma, inşaat ve mühendislik çalışmalarında gerekli düzenlemeler yapmayı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için; atık yönetiminin tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde ön planda tutulmasını, tüm iş faaliyetlerimizde çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmesini yasal ve uluslararası gereklilikleri karşılayarak çevreyi korumak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.