İLETİŞİM ENGLISH
Google Maps
İletişim Formu

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Enerji günlük yaşamı sürdürmek için gereklidir. Sürdürülebilirlik açısından enerjinin uzun vadede artan miktarlarda var olmasına, verimli ve çevre açısından sağlam kaynaklardan gelmesine bağlıdır.

Bugünkü enerji kullanımı, gelecek yüzyıla uzanacak tasarımları şimdiden şekillendirmektedir. Bu soruna sürdürülebilirlik açısından yaklaşıyoruz. Geleceğe; enerjinin sürdürülemez şekilde kullanıldığı bir devreye geçiş süresi gözüyle bakmak gerekir.

Enerji Yönetiminin amacı, enerji kaynakları konusunda bilgi vermektir. Yeni enerji kaynakları hayata geçerken, enerji tasarruf konusunda gösterilecek başarılı küresel çabalar, enerji maliyetlerini düşürecek, hava kirliliğini ve küresel tahribatın azalmasına yardım edecektir.

Kuruluşun amacına uygun olarak tekstil sektöründe enerjinin verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılabilmesi konularında öncü olmak ve görev kabul etmektir.

 

  1. Uygun amaç ve hedefler belirleyerek ve bunların gözden geçirilerek uygulanmasını,

  2. Amaç ve hedeflere ulaşmada tüm bilgi ve kaynakların sağlanmasını,

  3. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,

  4. Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme sağlayacağımızı,

  5. Ürün ve hizmet satın almada değerlendirme kriterlerimizden birisinin enerji verimliliği olacağını,

  6. Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,

  7. Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alarak sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara da yaşanılabilir bir dünya bırakacağımızı,

  8. Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmenin artırılacağını,

  9. Politikanın düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi konusunda

UNIVERSAL TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ olarak taahhüt ederiz.